• Stories

    Belajar Menjadi Pengemudi, Bukan Penumpang

    Dalam sebuah konsep perpindahan akan terdapat subjek yang memindahkan dan objek sebagai yang dipindahkan. Tidak melulu manusia yang berperan sebagai subjek dan objeknya. Bisa saja sebuah benda mati ataupun sistem yang tak dapat diterka wujud fisiknya. Di dalam kehidupan manusia dewasa ini, secara sederhana, padanan ini diibaratkan seorang pengemudi dan penumpang. Lebih spesifik lagi, driver gojek beserta penumpangnya. Jika ditransformasikan ke bahasa yang lebih keren, kita sebenarnya sudah lama dikenalkan dengan dikotomi leader dan follower. Istilah-istilah tersebut merujuk pada deifinisi yang kurang lebih sama. Baca juga: Memaklumi Alasan Klasik Mahasiswa Pengemudi bertugas mengendalikan kontrol dan memastikan penumpangnya dapat sampai ke titik tujuan dengan aman serta nyaman. Jika pengemudi tidak tahu…